Продукти

Предлагаме следните видове изделия на водещи производители в страната:

1) От пластмаса, произведени по метода на ротационното леене;
2) Вълнообразен картон и опаковки от вълнообразен картон.