Модул L – 1,800 литра

Модул L

МОДУЛ L е най-големият контейнер от серията. Поради голямата си вместимост е изключително подходящ за събиране на обемни опаковки от хартия, пластмаса и метали. Големият отвор, с размери 500 х 150 mm, при жълтия и синия контейнери улеснява в максимална степен изхвърлянето на по-големи опаковки.

При комбинация с МОДУЛ S, двата контейнера осигуряват общ обем от 3,300 литра.