Модул S – 1,500 литра

Модули S малкаМодули S и M - малка

МОДУЛ S е универсалният представител на серията. С оптималния си обем от 1,500 литра този контейнер е подходящ за всички възможни комбинации – двуконтейнерен и триконтейнерен модел на събиране, както и за комбиниране с други съдове с по-голяма вместимост.

Комбинацията между МОДУЛ S – 1,500 л. и МОДУЛ L – 1,800 л. осигурява общ обем от 3,300 литра в една точка при двуконтейнерен модел за събиране на отпадъци от опаковки.