Модул XS – 1,100 литра

Модул XS 3 бр

МОДУЛ ХS e най-малкия контейнер от серията. Триконтейнерният модел осигурява изискуемия по Наредбата за опаковките обем от 3,300 литра в една точка за събиране на отпадъци от опаковки.

При комбинация с други, по-големи контейнери, е подходящо МОДУЛ XS да бъде използван за събиране на опаковки от стъкло, поради здравата си конструкция и компактен обем.