Услуги

Предлаганите от нас услуги са в две основни области:

1) Екология и опазване на околната среда;
2) Бизнес-планиране и финансов анализ.